Yazılı, Yıllık, Zümreler vs.

Grammatik
Hem öğreten hem de öğrenenler için kolay, anlaşılır bir dilde anlatım ve bir çok alıştırma burada.
Devamını Oku
 
download
Downloads
Öğretmen ve Öğrenciler için indirebilecekleri çeşitli kategorideki Materyaller sizler için burada.
Devamını Oku
 
coockies
Coockies
Almanca ders ve ödevlerine yönelik çeşitli bilgi ve belgeler. Aradığınız her şey bir tık uzağınızda. 
Devamını Oku
 
 

metodAlmanca Öğretiminde tekdüzelikten kurtulup, öğrenciyi derste daha aktif hale getirmek için birtakım teknik ve yöntemler vardır. Almanca Öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler aşağıya çıkarılmıştır. Bunların bazıları giriş, tanışma, rahatlama, derse hazırlama vb. olmakla beraber, bazıları ise direk ders içerisinde kullanabileceğimiz metod ve tekniklerdir.

(Aşağıda yer alan Yöntem ve Teknikler Goethe Institut tarafından Temmuz 2014 MDS 2.8 K. Seminar in Gauting'de verilen 2 haftalık Seminer sonunda derlenmiştir.)

Bu derlemede, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip benimle beraber Seminerde bulunan ve Metodları Platforma taşıyan Meslektaşlarıma teşekkür ederim. 

Ich bedanke mich an allen Seminarteilnehmer/innen, die als Methodenjäger fast alle Methoden in die Lernplattform des Goethe-Instituts eingetragen haben.

 1. Abenteuerliche Adelheid
 2. Aktives Zuhören 
 3. Aquarium - Fishbowl
 4. Aufstellungen
 5. Autogrammjäger
 6. Begrüßungsspiel
 7. Chinesischer Morgengruß
 8. Cocktail-Party
 9. Der fremde Planet
 10. Digitale Medien im Unterricht
 11. Drei persönliche Sätze
 12. Expedition nach Albatros
 13. Fünf Satz Rede
 14. Gordischer Knoten
 15. Innere Landkarte
 16. Meteoritenschwarm
 17. Platzdeckchen - Placemat
 18. Postkorbmethode
 19. Schneeball
 20. Stationenlernen
 21. Webrennen
 22. Welthören
 23. Wörtertanz

 


Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 24.08.2011 tarih ve 119 sayılı Almanca Dersi Öğretim Programında yer alan Yabancı Dil Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile ilgili kısa açıklama…

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Yabancı dil programlarının uygulanmasında öğrenme-öğretme süreçlerini başarılı kılmak amacıyla öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılmalıdır.

Öğretim yöntemleri şu şekilde sıralanabilir: 

Anlatma yöntemi: Öğretmen merkezlidir. Öğretimde sözlü anlatıma önem verildiği için anlatmayı gerektiren derslerde “yorumlayıcı“, “açıklayıcı” ve “belirtici” özellikleriyle olumlu olarak kullanılır. Küçük grup çalışmalarında anlatılanların tartışması yaptırılabilir.

Tartışma yöntemi: Öğretmen-öğrenci etkileşimi görülür. Öğrenciler konuyla ilgili düşüncelerini söyleyerek yorum yapabilir. Konu önce küçük gruplar içinde, sonra sınıfta topluca tartışılır. Tartışmadan çıkan sonuç özetlenir.

Örnek olay yöntemi: Öğrenci merkezlidir. Sınıfa bir örnek olay getirilmelidir. Bu örnek olayda bir sorun bulunmalıdır. Olay; hedefler, ilişkiler ve değerler bakımından değerlendirilmelidir. Tartışma sonunda görüş birliği sağlanan öneriler kaydedilerek bu sonuçlardan nasıl yararlanılacağı üzerinde durulmalıdır.

Gösterip yaptırma yöntemi: Gösteri ile kazandırılacak beceriler öğretmen tarafından yapılmalı, yapma işlemi de öğrenci tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu yöntemde öğretmen, becerileri sırayla ve aşamalı olarak öğretmelidir. Tam öğrenme gerçekleşmeden bir sonraki beceriye geçilmemelidir. Yapılacak işler tahtada akış şeması ile gösterilebilir.

Problem çözme yöntemi: Hedefe ulaşmada en etkili yöntemdir. Öğrencilerin kalıcı izli öğrenmelerini sağlar. Bu süreçte problem çözme aşamalarına uyulmalıdır. Sırasıyla problemin farkına varmaları, onu tanımlamaları ve sınırlılıklarını belirlemeleri, dereceler oluşturmaları, verileri toplayarak onları yorumlamaları, test edip kabul ya da reddetmeleri ve elde edilen sonuçlara göre önerilerde bulunmaları beklenmelidir.

Bireysel çalışma yöntemi: Öğrencinin kendisinin yaparak, yaşayarak öğrendiği öğrenci merkezli bir öğretim yöntemidir. Öğrenci, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına göre öğrenme durumunu kendi ayarlar. Bu yöntemi öğrenci kendi başına çalışma yapmak istediği zaman kullanır. Bireysel çalışma yöntemi kullanılırken planlama iyi yapılmalı ve zaman iyi kullanılmalıdır. Öğrenci not alarak ve özet çıkararak çalışabilir.

Yabancı dil öğretiminde öğretim yöntemlerinin yanı sıra kullanılabilecek öğretim teknikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Grupla Öğretim Teknikleri

                Beyin fırtınası

                Gösteri

                Soru-cevap

                Rol yapma

                Drama-yaratıcı drama

                Benzetim

                İkili ve grup çalışmaları

                Eğitsel oyunlar

                 

Beyin Fırtınası: Bir konuya çözüm getirmek amacıyla grup üyelerinin hızla fikirlerini ifade etmesi, bunların analiz edilerek değerlendirilmesidir.

Gösteri: Çoğunlukla öğretmen tarafından gerçekleştirilir. Bazen öğrenciler kendi aralarında da gerçekleştirebilir. Sonuçta ne öğrendikleri ve öğrenilenlerin uygulamasının yapılıp yapılmadığı değerlendirilmelidir.

Soru – Cevap: Öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlığı kazandırmak amacıyla en yaygın olarak kullanılan tekniktir. Sınıf içinde etkileşim hem öğretmen – öğrenci hem de öğrenci – öğrenci etkileşimi şeklinde gerçekleşebilir.

Rol Yapma: Öğrencinin bilgi sahibi olduğu bir konuda yaratıcı düşüncesini kullanarak kendi duygu ve düşüncelerini farklı bir kişilikte ifade etmesidir. Sınıfta izleyici ve oyuncu etkileşimi kurmak gerekir.

Drama: Öğrencilerin farklı durumlar karşısında nasıl davranacaklarını yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Anlama yeteneğini, yaratıcılığı, akıcı konuşmayı ve ifade yeteneğini geliştirir. Bilgilerin etkin kullanılmasını sağlar.

Benzetim: Bu teknikte öğrencilerden bir problemi (olayı) gerçeğe uygun olarak ele almaları ve karar vermeleri için analiz, sentez ve değerlendirme yapmaları beklenir. Öğretmen, bu tekniğin uygulanmasında kendisi de rol alabilir. Öğrencilerin iletişim kurma becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

İkili Çalışmalar ve Grup Çalışmaları: Sınıftaki öğrenci sayısı önemlidir. Buna göre küçük veya büyük gruplar oluşturulabilir. Bu teknikten ikili çalışma ve soru – cevap tekniği uygulanırken yararlanılabilir. Etkinlik süresinin 20 dakikayı geçmemesi uygun olur. Öğrencilerin etkinliğe eşit süreyle katılımı sağlanmalıdır. Gruplar seçkisiz olarak belirlenmelidir. Ayrıca gruplar oluşturulurken öğrencilerin ilgilerine de dikkat edilmelidir. Sunulardan sonra sorular yöneltilerek tartışma yaptırılabilir.

Eğitsel Oyunlar: Derste konuları ilginç hâle getirmek, derse katılımı az olan ya da hiç olmayan öğrencileri etkinliklere katmak amacıyla öğrenilen bilgilerin pekiştirilerek bir tekrarı yapılır. Öğretmen oyuna dersin beş-on dakikasını ayırmalı ve oyunu sürekli kontrol etmelidir.

Ayrıca yapboz, öykü anlatımı, ipuçları ile öyküleme/diyalog yapma ve yaratıcı etkinlikler yabancı dil öğretiminde yaygın olarak kullanılan grupla öğretim teknikleridir.

• Bireysel Öğretim Teknikleri

                Bireyselleştirilmiş öğretim

                Dönüşümlü günlük çalışmalar

                Beceri geliştirme çalışmaları

                Planlı grup çalışmaları

                Düzey geliştirme çalışmaları

• Sınıf Dışı Öğretim Teknikleri

                Gezi

                Gözlem

                Görüşme

                Sergi

                Proje

                Ödev

Yabancı dil öğretimi sırasında yukarıda sözü edilen öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel becerilerinin gelişmesine yardımcı olunmalıdır.

Kaynak: Almanca Öğretim Programı 2011

Alltagsdeutsch

alltagsdeutsch

Faydalı Linkler

eba renk
e okul renk
veli renk
mebbis renk
osym renk
augis renk

Alman Edebiyatı Soruları

alman edebiyati

Almanca Uygulama Sınavları

almanca uygulama sinavi 9lar 01almanca uygulama sinavi 10lar 01almanca uygulama sinavi 11lar 01almanca uygulama sinavi 12lar 01

Sosyal Hesaplarımız

İletişim

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Copyright © 2017 - 2018 Dil Destek
Bu sitede yayınlanan bilgi ve belgeler yayıncının izni olmadan kullanılamaz.
Kullanılması durumunda alıntı yapıldığına dair link verilmelidir.
Siteye gönderilen bilgi ve belgeler iade edilemez, telif hakkı istenemez.
Gönderilen ve yayınlanan makale ve dokümanların içeriği ile ilgili yasal sorumluluk gönderene aittir.
. .